Konkursy

"RÓŻA EKOLOGII 2015"

Podczas tegorocznej uroczystości podsumowania działań edukacyjnych  prowadzonych w roku szkolnym 2014/2015, po raz pierwszy zostały wręczone Nagrody Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pn. „Róża Ekologii 2015”. Honorowa nagroda jest odzwierciedleniem wybitnych osiągnięć w zakresie ochrony środowiska, w tym edukacji ekologicznej, na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin- członków Związku. Szczegółowej analizie podlegała aktywność poszczególnych placówek oraz osiągnięte efekty ekologiczne w ramach poszczególnych projektów. Ocena prowadzona była w dwóch kategoriach tj.: w kategorii Przedszkola oraz w kategorii Szkoły. W bieżącym roku ocenie poddano łącznie 170 placówek oświatowych, w tym 57 przedszkoli oraz 113 szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placówek tj. zespoły szkół, ośrodki szkolno- wychowawcze. 

 

1. Kategoria Przedszkole: Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”,
ul. Sobieskiego 340, Wejherowo
Dyrektor: Mariusz Kozakiewicz
Przedszkolny koordynator: Anna Paczull

Nagrodę "Róża ekologii" z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG oraz Zygmunta Zmuda-Trzebiatowskiego- Członka Zarządu KZG odebrał Dyrektor "Słonecznego Przedszkola" w Wejherowie p.Mariusz Kozakiewicz.

Uzasadnienie: Słoneczne Przedszkole współpracuje ze Związkiem już od wielu lat, a biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat stwierdzamy, że jest niekwestionowanym Liderem w swojej kategorii. Gdy podczas analizy ilości zebranych plastikowych nakrętek czy też elektroodpadów spoglądamy na ilości otrzymane ze Słonecznego Przedszkola, trudno uwierzyć iż przedszkole liczy zaledwie 100 podopiecznych.

Działania prowadzone w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” są na stałe włączone w działalność przedszkola i wykraczają poza ramy projektu, wykonują każde z zadań w formie cyklicznych spotkań, warsztatów, konkursów. Współpracują z różnymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami z których przedstawiciele są zapraszani do placówki gdzie w ramach zajęć dla maluchów prowadzą ćwiczenia w celu kształtowania poprawnych nawyków prośrodowiskowych.

Mówiąc kolokwialnie jeśli poprzez naszą ofertę edukacyjną dajemy wędkę to Słoneczne Przedszkole poprzez swoje działania potrafi upleść z tego sieć.

O zaangażowaniu placówki w życie ekologiczne świadczy również fakt, iż zawsze podczas wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez Związek jest reprezentowana przez Pana Dyrektora we własnej osobie jak również koordynatora i uroczych milusińskich.

Placówka prowadzi swój autorski program nagradzania dzieci za zaangażowanie w ekologiczne życie przedszkola. Organizują zbiórki nie tylko plastikowych nakrętek czy elektroodpadów ale również makulatury i baterii.

 

szczegółowe informacje na stronie: http://www.kzg.pl/index.php/edukacja,roza_ekologii,roza_2015

 

 


 

 

 

 

 


wczytywanie danych...