„MAŁE DZIECI NIE CHCĄ ŚMIECI -  XVI edycja”

ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” 2013/2014

 

Celem konkursu jest:

rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,

poznanie różnych zbiorników wodnych (źródło, strumyk, rzeka, jezioro, morze, ocean),

uświadamianie znaczenia wody dla roślin, zwierząt i człowieka,

poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko,

kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody,

rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,

nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka.

 

„Słoneczne Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole reprezentują prace :


    

   

 

 

wczytywanie danych...