LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 2013/2014

Temat projektu w edycji 2013/2014: „Woda – Powietrze - Ziemia”.
 
Działania w zakresie realizacji projektu powinny uwzględniać zagadnienia dot. holistycznego podejścia do ochrony świata przyrody, w tym ochrony wód, powietrza i ziemi.
 
Cele projektu:
a) przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego,
 
b) uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego,
 
c) gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

 

d) kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.

 

WYCIECZKI TERENOWE

     

     

 

PATROLE EKOLOGICZNE

      

   

 ZAJĘCIA PLASTYCZNO - EDUKACYJNE

(TWORZENIE EKOLOGICZNYCH GIER PLANSZOWYCH)

 

       

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

    

   

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE "EKO BARTEK"

      

KONKURS NA MAKIETE LUB URZADZENIE Z MATERIAŁÓW WTÓRNYCH

     

    

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH W GDYNI

      

    

  

 

wczytywanie danych...