„MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ”

Program Edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych

Nasze Przedszkole bierze udział w 5 edycji programu edukacyjnego „Mamo, Tato, wolę wodę!”, który został zainicjowany przez Żywiec Zdrój w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Nadrzędnym celem programu jest zachęcenie dzieci do picia wody, która jest niezbędnym elementem zrównoważonej diety. W ramach programu chcemy jednak promować nie tylko zdrowy tryb życia, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną, ale też postawy proekologiczne.

Program kierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.

 

    

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 • Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania oraz zachęcenie ich do picia wody

 

     

 CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Uzasadnienie znaczenia prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia

• Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie

 • Przewidywanie skutków zjawisk zachodzących w przyrodzie

 • Poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym

 • Przystosowanie do działań twórczych w grupie

      

TREŚCI PROGRAMOWE:

• Co to jest „woda” i skąd pochodzi

• Znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt

 • Zdrowy tryb życia

 • Znaczenie picia wody dla organizmu człowieka

• Poznanie właściwości wody

 • Zastosowanie wody w życiu codziennym

• Wyrabianie nawyku oszczędzania wody

• Sytuacje pozwalające poznać dziecku możliwości własne oraz rówieśników

• Stwarzanie możliwości dokonywania przez dziecko właściwych wyborów

• Doskonalenie umiejętności konstruktywnej i rzeczowej dyskusji oraz kultury wypowiedzi.

 

     

wczytywanie danych...