Opłaty

      Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Dyrektor w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

     Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują:

GRUPY PRZEDSZKOLNE

* opłatę wpisowego (jednorazowo) - 100,00 zł

* opłatę czesnego - 500,00 zł

* wyżywienie miesięczne - 160,00 zł

(zwrot za posiłki po trzeciej nieobecności w przedszkolu)

 

GRUPĘ ŻŁOBKOWĄ

* opłatę wpisowego (jednorazowo) - 100,00 zł

* opłatę czesnego - 560,00 zł

* wyżyweieni miesiączne - 160,00 zł


wczytywanie danych...