Zasady rekrutacji

     "Słoneczne Przedszkole" prowadzi rekrutację na podstawie powszechnej dostepności. Zapisy dokonywane sią na przestrzeni całego roku przedszkolnego o ile są wolne miejsca.

Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest złożenie 

 "Karty Zgłoszenia Dziecka Do Przedszkola"

 

  Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają:

1. dzieci z naszej grupy żłobkowej

 2. dzieci w wieku  5 - 6 lat odbywające roczne przygotowanie przd szkolne;

3. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, o ile stać ich na czesne;

 4. dzieci rodziców, wocec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopien niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, o ile stać ich na czesne;

5. dzieci umieszczone w rodzinach zastepczych;

6. dzieci już uczęszczając do Przedszkola i ich rodzeństwo;

7. dzieci obojga rodziców pracujących;

 8. dzieci z rodzin wielodzietnych;

9. dzieci członków Wejherowskiej Spódzielni Mieszkaniowej;

10. dzieci nauczycieli i pracowników oświaty.

 

 

Podstawą zapisania dziecka do grupy żłobkowej jest złożenie

"Karty zgłoszenia dziecka do żłobka"

 

Do grupy żłobkowej przyjmujemy dzieci od 6 miesiąca życia, na zasadzie powszechnej dostępności.

 

 

 

wczytywanie danych...