Przedszkole w Luzinie

Propagujemy pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą,
a zabawa jest przyjemnością
.

W „Słonecznym Przedszkolu” proponujemy opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami miasta Luzina oraz miejscowości okolicznych, od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach od 6.00 do 18.00. Przedszkolaczki mają do swojej dyspozycji oddzielne sale oraz plac zabaw z atrakcjami. W ramach opłat z tytułu czesnego, zapewniamy przedszkolaczkom we wszystkich pięciu grupach przedszkolnych, zajęcia z językiem angielskim (od dwóch do czterech razy w tygodniu), zajęcia rytmiczno-muzyczne (dwa raz w tygodniu), zajęcia taneczne – zumba dla dzieci – raz w tygodniu oraz zajęcia z logopedą grupowo i indywidualnie.

Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez realizację projektów i przedsięwzięć prozdrowotnych, artystycznych, matematycznych, tanecznych, zajęć pozwalających poznać nasz region oraz język kaszubski, a co najważniejsze kładziemy duży nacisk na działania ekologiczne, za co nasza placówka otrzymała w 2015 roku „Róże Ekologii” – jako honorowe wyróżnienie dla placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia w obszarze edukacji ekologicznej, przyznawane raz na pięć lat. Naszym milusińskim proponujemy także kółka zainteresowań min. plastyczne, ekologiczne, kaszubskie lub kulinarne. Pozostałe atrakcje, w zależności od pory roku z drobnymi wyjątkami są powtarzalne, a z ich treścią i przebiegiem zapoznać się można śledząc naszego Facebooka

Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszego przedszkola 🙂

Renata Kowalik

Dyrektor „Słonecznego Przedszkola”

Grupy przedszkolne

W ramach opłat z tytułu czesnego, zapewniamy przedszkolaczkom we wszystkich grupach przedszkolnych.

Sówki
Motylki

Słoneczne przedszkole
© 2020 Cityboard Media. All Rights Reserved.