Program ramowy

Ramowy program dnia

Drodzy rodzice!
Każdego dnia pobyt Państwa dzieci w Słonecznym Przedszkolu będzie się odbywał według
poniższego harmonogramu:

6.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, poranne ćwiczenia rozciągające, toaleta poranna

08.30 – 09.30

Śniadanie – czynności higieniczne (mycia rąk, buzi i ząbków)

09.30 – 11.30

Zajęcia dydaktyczne: edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczno-techniczna, manualna, muzyczna, zabawy wyciszające, integrujące, zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka oraz jego twórczości

11.30 – 12.30

Wyjście do przedszkolnego ogródka, spacery, powrót do przedszkola, czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00

Obiad I – grupy młodsze: Biedronki, Żabki, Misie,
II – Smerfy, Krasnoludki, Puchatki,

12.30 – 14.00

Leżakowanie (Żabki, Misie)

13.00 – 14.30

Zajęcia programowe, zajęcia wyciszające, zabawy w kącikach zainteresowań; warsztaty zainteresowań

14.30 – 15.00

Podwieczorek

16.45 – 17.00

II Podwieczorek

15.00 – 18.00

Zajęcia w kącikach zainteresowań, zajęcia na przedszkolnym placu zabaw, rozchodzenie się dzieci

Słoneczne przedszkole
© 2022 Cityboard Media. All Rights Reserved.