Rekrutacja

„Słoneczne Przedszkole” w Luzinie prowadzi rekrutację na podstawie powszechnej dostępności. Zapisy dokonywane sią na przestrzeni całego roku przedszkolnego o ile są wolne miejsca.

Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają:

  1. dzieci z naszej grupy żłobkowej
  2. dzieci w wieku 5 – 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
  3. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, o ile stać ich na czesne;
  4. dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, o ile stać ich na czesne;
  5. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
  6. dzieci już uczęszczając do Przedszkola i ich rodzeństwo;
  7. dzieci obojga rodziców pracujących;
  8. dzieci z rodzin wielodzietnych;
  9. dzieci nauczycieli i pracowników oświaty.

Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest złożenie
Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola


Słoneczne przedszkole
© 2022 Cityboard Media. All Rights Reserved.